Trang chủ 线性代数及其应用(原书第5版)

线性代数及其应用(原书第5版)

本书是一本的现代教材,给出新的线性代数基本介绍和一些有趣应用,目的是帮助学生掌握线性代数的基本概念及应用技巧,为后续课程的学习和工作实践奠定基础。主要内容包括线性方程组、矩阵代数、行列式、向量空间、特征值与特征向量、正交性和小二乘法、对称矩阵和二次型、向量空间的几何学等。此外,本书包含大量的练习题、习题、例题等,便于读者参考。

Năm:
2018
Nhà xuát bản:
机械工业出版社
Ngôn ngữ:
chinese
Trang:
550
ISBN 13:
9787111602576
File:
PDF, 101,79 MB
Tải vè (pdf, 101,79 MB)

Có thể bạn quan tâm Powered by Rec2Me

 
 
Bạn có thể để lại bình luận về cuốn sách và chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Những người đọc khác luôn thấy hứng thú với ý kiến của bạn về quyueenr sách bạn đã đọc. Dù bạn có yêu sách hay không, nếu bạn chia sẻ suy nghĩ chân thành và chi tiết thì mọi người có thể tìm thấy cuốn sách phù hợp với họ.