Trang chủ The Downstairs Maid

The Downstairs Maid

She is a servant girl...

When her father becomes ill, Emily Carter finds herself sent into service at Priorsfield Manor in order to provide the family with an income.

He will be the Lord of the Manor...

Emily strikes up an unlikely friendship with the daughters of the house, as well as Nicolas, son of the Earl. But as the threat of war comes ever closer, she becomes even more aware of the vast differences between upstairs and downstairs, servant and master...

If you like Downton Abbey you'll love this!

Nhà xuát bản:
Ebury Publishing
Ngôn ngữ:
english
ISBN 13:
9780091956097
ISBN:
ce521724-94ff-492e-ad29-0595b69d34dd
File:
MOBI , 588 KB
Tải vè (mobi, 588 KB)
 
Bạn có thể để lại bình luận về cuốn sách và chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Những người đọc khác luôn thấy hứng thú với ý kiến của bạn về quyueenr sách bạn đã đọc. Dù bạn có yêu sách hay không, nếu bạn chia sẻ suy nghĩ chân thành và chi tiết thì mọi người có thể tìm thấy cuốn sách phù hợp với họ.