Trang chủ The Love of a Lifetime

The Love of a Lifetime

Can love survive the worst betrayal of all?

From the moment Elizabeth Nugent arrives to live on his family's farm in Shropshire, Richard Wilde is in love with her. And as they grow up, it seems like nothing can keep them apart.

But as the Second World War rages, Richard is sent to fight in the jungles of Burma, leaving Elizabeth to deal with a terrible secret that could destroy his family.

Despite the distance between them, though, Richard and Elizabeth's love remains constant through war, tragedy and betrayal.

But once the fighting is over, will the secrets and lies that Elizabeth has been hiding keep them apart for ever?

Nhà xuát bản:
Random House
Ngôn ngữ:
english
File:
EPUB, 391 KB
Tải vè (epub, 391 KB)
 
Bạn có thể để lại bình luận về cuốn sách và chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Những người đọc khác luôn thấy hứng thú với ý kiến của bạn về quyueenr sách bạn đã đọc. Dù bạn có yêu sách hay không, nếu bạn chia sẻ suy nghĩ chân thành và chi tiết thì mọi người có thể tìm thấy cuốn sách phù hợp với họ.